Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-02-21

Skelbiame ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą

Pastato ir kito ilgalaikio materialiojo turto dalies, esančios Kretingos g. 23, Palangoje, viešojo nuomos konkurso sąlygos.

1. Išnuomojamas turtas – ilgalaikio materialiojo turto dalis, esanti adresu Kretingos g. 23, Palangoje (unikalus pastato Nr. 4400-4679-6847, pažymėjimas plane 1U1g, bendras plotas 3529,60 kv. m), nuomojamas plotas 29,62 kv. m., indeksai 1-41 ir 1-42.
2. Turto valdytojas (nuomotojas) – BĮ „Palangos investicijų valdymas“, į. k. 304159775, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
3. Turto naudojimo paskirtis – sveikatingumo veiklos vykdymas.
4. Pradinis metinis nuompinigių dydis – 5760,00 Eur
5. Nuomos terminas - vieneri metai su galimybę pratęsti dar vieneriems metams.
6. Paraiškos dalyvauti viešajame konkurse priimamos ir konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2024 m. vasario 23 d. 8.00 val. iki 2024 m. kovo 1 d. 12.00 val. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ administracijos priimamajame, Vytauto g. 112, Palangoje. Informacija dėl konkurso teikiama Tel. (8 460) 49 197, el. paštas info@piv.lt

 Konkurso sąlygos.docx
 Turto nuomos prašymo forma.docx
 Tvarkos aprašas.pdf


Grįžti į peržiūrą