Administracijos darbuotojai

Donatas Elijošius

Donatas Elijošius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

0 460 43 430

donatas.elijosius@piv.lt

Kristina Mockaitienė

Kristina Mockaitienė

Buhalterė

0 460 49 197

kristina.mockaitiene@piv.lt

Eglė Rupulevičienė

Eglė Rupulevičienė

Vadybininkė

0 460 49 197

egle.rupuleviciene@piv.lt

Daiva Šorienė

Daiva Šorienė

Vadybininkė

0 460 49 197

daiva.soriene@piv.lt

Reda Šalkauskaitė

Reda Šalkauskaitė

Vadybininkė

0 460 49 197

reda.salkauskaite@piv.lt

Gina Rimkienė

Gina Rimkienė

Vyriausioji administratorė

0 460 58 033

gina.rimkiene@piv.lt

Lina Narbutienė

Lina Narbutienė

Vyresnioji administratorė

0 460 43 430

lina.narbutiene@piv.lt

Ričardas Tiškus

Ričardas Tiškus

Vyresnysis gelbėtojas

0 460 43 430

ricardas.tiskus@piv.lt

Bronius Balsys

Bronius Balsys

Energetikas

0 460 43 430

bronius.balsys@piv.lt

Vytautas Čečkauskas

Vytautas Čečkauskas

Ūkvedys

0 460 43 430

vytautas.ceckauskas@piv.lt