Darbo užmokestis


El. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023 m.

1.

Direktorius

1

neskelbiama*

2.

Direktoriaus pavaduotojas rinkodarai ir komunikacijai

1

neskelbiama*

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

neskelbiama*

3.

Energetikas

1

neskelbiama*

4.

Buhalteris

2

1933

5.

Turto valdymo inžinierius

0,5

neskelbiama*

6.

Vadybininkas

4

2025

7.

Vyresnysis gelbėtojas

1

neskelbiama*

8.

Gelbėtojas

8

1344

9.

Vyriausiasis administratorius

1

neskelbiama*

10.

Vyresnysis administratorius

1

neskelbiama*

11.

Raštinės administratorius

1

neskelbiama*

12.

Administratorius

8,25

1315

13.

Vyresnysis valytojas

9,5

1080

14.

Ūkvedys

1

neskelbiama*

15.

Rūbininkas

2

867

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo pavirtinimo“ 22.3 p.